Điểm chuẩn 2017 sẽ không biến động nhiều
0243.5526713 | 0243.8547536