Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019 - CSĐT Thái Nguyên


Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019 - CSĐT Thái Nguyên

THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 201
9

MÃ TRƯỜNG: GTA (CƠ SỞ THÁI NGUYÊN)

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển

7510205TN

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

15.0

7480104TN

Hệ thống thông tin

15.0

7510104TN

Công nghệ Kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ

15.0

7340301TN

Kế toán

15.0

7510102TN

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

15.0

Quy định về điểm trúng tuyển (ĐTT):

ĐTT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (bản gốc) tại Trường hoặc qua đường bưu điện để xác nhận nhập học từ ngày 09/8/2019 đến trước 17h00 ngày 15/8/2019. Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại địa chỉ http://diemthi.utt.edu.vn hoặc kqtsmb.hust.edu.vn
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Số điện thoại: 0280.3856545, 0280.3855681 hoặc 0912454936