Thông tin học phí
0243.5526713 | 0243.8547536


Thông tin học phí

Mức học phí của Nhà trường được thu theo quy định của Chính phủ đối với cơ sở giáo dục công lập (Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP). Cụ thể như sau:

1. Khối ngành kỹ thuật ( Công trình, Cơ khí, Công nghệ thông tin )

Mức học phí: 9,0 triệu đồng/năm (900.000 đồng/tháng) tương đương khoảng 263.000 VNĐ/01 tín chỉ

2. Khối ngành kinh tế ( Kế toán, Quản trị kinh doanh, Vận tải... )

Mức học phí: 8,0 triệu đồng/năm (740.000 đồng/tháng) tương đương khoảng 211.000 VNĐ/01 tín chỉ