Sau Đại học
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019

Nhà trường thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019

Xem chi tiết
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...

Xem chi tiết
Thông báo Điểm trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo điểm trúng...

Xem chi tiết
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...

Xem chi tiết
Điểm trúng tuyển cao học Đợt 1 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo điểm trúng...

Xem chi tiết
Thông báo đăng ký học bổng đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ theo Đề án 599, Đề án 911 năm 2016

Đăng ký học bổng đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ theo Đề án 599, Đề án 911...

Xem chi tiết
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh đào tạo cao học...

Xem chi tiết