Danh sách Cán bộ, giảng viên tham dự Tập huấn đảm bảo chất lượng năm 2016

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, Nhà trường tổ chức Tập huấn cho các cán bộ, giảng viên có liên quan:

- Thời gian: 7h30 - 12h00 ngày 19/3/2016 và ngày 26/3/2016.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Thư viện Trường ĐH Công nghệ GTVT (Số 54, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội) 

- Thành phần: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn; Đoàn thanh niên; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn, các CB-CNV-GV có liên quan theo danh sách đính kèm.