Thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên khóa 62 khối ngành kỹ thuật và khóa 63 khối ngành kinh tế Trường Đại học Công nghệ GTVT Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên khóa 62 khối ngành kỹ thuật và khóa 63 khối ngành kinh tế Trường Đại học Công nghệ GTVT

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Stt

Họ và tên

Lớp

Chức danh
 ban liên lạc

Điện thoại

Ghi chú

1

Đỗ Văn Huấn

62DCCD03

Trưởng ban

01677510261

HN

2

Nguyễn Văn Năm

62DCOT01

Phó ban

0934289933

HN

3

Nguyễn Thùy Linh

63DCKT05

Phó ban

0963525153

HN

4

Đỗ Minh Thúy

63DCKT03

Phó  ban

0969650546

VY

5

Trần Thị Thanh

63DCKT01

Phó  ban

01689929071

TN

6

Lê Văn Hùng

62DCCD01

Ủy viên

01656280232

VY

7

Nguyễn Văn Hiệp

62DCCD02

Ủy viên

0985991248

VY

8

Phạm Huyền Mai

62DCCD03

Ủy viên

01659147533

HN

9

Nguyễn Ngọc Quang

62DCCD04

Ủy viên

0949914199

HN

10

Lê Trọng Thái

62DCOT01

Ủy viên

0973932695

HN 

11

Dương Thị Hảo

63DCKT01

Ủy viên

01689839998

TN

12

Lê Thị Hà

63DCKT03

Ủy viên

0168463833

VY

13

Hồ Anh Tuấn

63DCKT04

Ủy viên

0966693264

HN

14

Đào Viên Tiệp

63DCKT05

Ủy viên

01678390381

HN

15

Thạch Vũ Quỳnh Hoa

63DCKT06

Ủy viên

0979680905

HN

16

Lê Thị Thu Trang

63DCKT07

Ủy viên

097 333 6494

HN

17

Nguyễn Phú Tuấn Anh

63DCKT07

Ủy viên

098 262 8269

HN

18

Trịnh Thị Kim Phin

63DCKT08

Ủy viên

984548807

HN

19

Đào Phương Lan

63DCQT01

Ủy viên

983123511

HN

20

Đặng Xuân Quỳnh

63DCQT02

Ủy viên

0965635999

HN