Báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2014 - 2015


Báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2014 - 2015

  • 05/09/2015 00:09
  • Ba công khai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2014-2015

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố các nội dung công khai chính theo tệp đính kèm.

File đính kèm
Tin liên quan