Thông báo thay đổi Tiểu ban Khoa học


Thông báo thay đổi Tiểu ban Khoa học

  • 19/12/2016 11:12
  • Hội thảo Nhà khoa học trẻ 2016

BTC xin thông báo danh sách thành viên của Tiểu ban 1 được điều chỉnh mới như sau:

TIỂU BAN 1

ĐƯỜNG BỘ – VẬT LIỆU XÂY DỰNG - ĐỊA KỸ THUẬT

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong TB

1.

PGS.TS Nguyễn Quang Phúc

Phó trưởng khoa Công trình, Trường Đại học GTVT

Trưởng tiểu ban

2.

TS. Ngô Thị Thanh Hương

Phó trưởng khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ GTVT

Thư ký

3.

ThS. Nguyễn Văn Thành

Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Ủy viên

4.

PGS.TS Nguyễn Thanh Sang

Trưởng Bộ môn Vật liệu xây dựng - Trường Đại học GTVT

Ủy viên

5.

TS. Trần Ngọc Hưng

Trưởng Bộ môn Thí nghiệm công trình - Trường Đại học Công nghệ GTVT

Ủy viên

 
Tin liên quan