Thông báo về việc in Kỷ yếu Hội thảo và xuất bản Tạp chí GTVT số đặc biệt


Thông báo về việc in Kỷ yếu Hội thảo và xuất bản Tạp chí GTVT số đặc biệt

  • 19/12/2016 11:12
  • Hội thảo Nhà khoa học trẻ 2016

BTC xin thông báo tới các Tác giả đã gửi bài tới Hội thảo:

- Để chuẩn bị kịp thời Hội thảo diễn ra ngày 21/12/2016, BTC sẽ tiến hành biên tập và in kỷ yếu Hội thảo bao gồm: 31 bài báo đăng toàn văn (những bài đã được chọn trình bày tại Hội thảo) và 58 tóm tắt của các bài báo còn lại.

- Đồng thời hiện nay BTC đang phối hợp cùng với Tạp chí GTVT gửi đi phản biện tất cả 89 bài báo của các Tác giả. Sau khi có ý kiến của người phản biện, BTC sẽ gửi tới các Tác giả (qua email) để hoàn thiện lại bài báo của mình.  Cuối cùng BTC sẽ gửi bản hoàn thiện tới Tạp chí GTVT để xuất bản số đặc biệt (ISSN) dành riêng cho Hội thảo dự kiến trước tết Âm lịch.

Trân trọng thông báo!

Tin liên quan