Tin Khoa học công nghệ
Tin Khoa học công nghệ
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016), Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP22

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016), Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP22

Nhận được công văn số 2235/BGTV-MT ngày 06/3/2017 về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP22và công văn số 2367/BGTVT-MT ngày 08/3/2017 về Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho...

Hệ thống tự động cảnh báo chiều cao tĩnh không trong giao thông đường thủy do Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện

Hệ thống tự động cảnh báo chiều cao tĩnh không trong giao thông đường thủy do Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện

Năm 2016 vừa qua, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) và Đại học Xây dựng đã phối hợp thực hiện dự án Hệ thống cảnh báo vi phạm chiều cao tĩnh không trong giao thông đường thuỷ nhằm giảm thiểu tai nạn do các phương...