Tin Khoa học công nghệ
Tin Khoa học công nghệ
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016), Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP22

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016), Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP22

Nhận được công văn số 2235/BGTV-MT ngày 06/3/2017 về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP22và công văn số 2367/BGTVT-MT ngày 08/3/2017 về Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho...