Tin Khoa học công nghệ
Tin Khoa học công nghệ
Hệ thống tự động cảnh báo chiều cao tĩnh không trong giao thông đường thủy do Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện

Hệ thống tự động cảnh báo chiều cao tĩnh không trong giao thông đường thủy do Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện

Năm 2016 vừa qua, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) và Đại học Xây dựng đã phối hợp thực hiện dự án Hệ thống cảnh báo vi phạm chiều cao tĩnh không trong giao thông đường thuỷ nhằm giảm thiểu tai nạn do các phương...

Hội thảo khoa học Công nghệ bê tông nhựa tiên tiến trong xây dựng, bảo trì đường bộ và định hướng sử dụng tại Việt Nam

Hội thảo khoa học Công nghệ bê tông nhựa tiên tiến trong xây dựng, bảo trì đường bộ và định hướng sử dụng tại Việt Nam

Ngày 22/11/2016, Tại Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Hội thảo Công nghệ bê tông nhựa tiên tiến trong xây dựng, bảo trì đường bộ và định hướng sử dụng tại Việt Nam nhằm trao đổi các kết quả nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Giới thiệu công nghệ và các tiêu chuẩn kỹ thuật sơn chống ăn mòn, sơn kẻ đường trong xây dựng công trình giao thông

Hội thảo Giới thiệu công nghệ và các tiêu chuẩn kỹ thuật sơn chống ăn mòn, sơn kẻ đường trong xây dựng công trình giao thông

Nhằm trao đổi các kết quả nghiên cứu và phát triển các loại sơn chống ăn mòn, sơn kẻ đường, góp phần phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Ngày 16/11/2016, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Hội thảo...