Hệ thống tự động cảnh báo chiều cao tĩnh không trong giao thông đường thủy do Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện


Hệ thống tự động cảnh báo chiều cao tĩnh không trong giao thông đường thủy do Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện

  • 15/02/2017 08:02
  • Tin Khoa học công nghệ

hệ thống tự động đo chiều cao tĩnh không

Tin liên quan