Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017)


Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017)

  • 19/04/2017 10:04
  • Tin Khoa học công nghệ

>> Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017) xem chi tiết tại tệp đính kèm!

File đính kèm
Tin liên quan