Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập


Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

  • 28/03/2017 10:03
  • Tin Khoa học công nghệ

Nhận được công văn số 2901/BGTVT-KHCN ngày 21/3/2017 về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập của Bộ GTVT.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân quan tâm được biết (Chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm
Tin liên quan