Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học: Marketing 4.0 - Tiềm năng, triển vọng và những thách thức đặt ra