Danh sách sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra năng lực ngoại ngữ - TOEIC (cập nhật đến kỳ I năm học 2017 - 2018)

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Danh sách sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra năng lực ngoại ngữ - TOEIC (cập nhật đến kỳ I năm học 2017 - 2018)

Phòng Đào tạo thông báo và đề nghị sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ theo đúng yêu cầu chuẩn đầu ra của Trường nộp bản sao có công chứng của chứng chỉ quốc tế (tiếng Anh) về phòng Đào tạo 103-H2 (sinh viên có thể nộp theo tập thể và ký xác nhận vào bảng thống kê) đúng thời hạn như sau:

- Từ 19/11/2018 đến 30/11/2018 Thu chứng chỉ các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế xây dựng, Khai thác vận tải, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Hệ thống thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Truyền thông và mạng máy tính.

- Từ 19/8/2019 đến 31/8/2019 Thu chứng chỉ các ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

Trường Đại học Công nghệ GTVT