Lộ trình học TOEIC và tài liệu ôn tập

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Lộ trình học TOEIC và tài liệu ôn tập

Với mục đích giúp sinh viên chủ động ôn luyện TOEIC, Bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp đưa ra lộ trình và tài liệu phù hợp với từng trình độ như sau:

1. Lộ trình học TOEIC 0- dưới 250: Bắt đầu từ con số 0

- Các kiến thức ngữ pháp cần tập trung bao gồm:

Tenses (thì):

+ Các thì đơn (Present simple, Past simple, Future simple)

+ Các thì tiếp diễn (Present continuous, Past continuous, Future continuous)

+ Các thì hoàn thành (Present perfect, Past perfect, Future Perfect)

+ Động từ khuyết thiếu (Modal verb)

Parts of the speech (từ loại):

​+ Gồm các từ loại cơ bản: Adjective (Tính từ), Noun (Danh từ), Pronoun (Đại từ), Adverb (Trạng từ), Article (Mạo từ), Preposition (Giới từ).

Ngoài ra, người học cần làm quen với kỹ năng nghe, bắt đầu từ những bài tập đơn giản nhất, nghe đểnghe để bắt từ, chép lại từ, mở tape script để chép lại câu đầy đủ....kỹ năng nghe được cải thiện nhanh hay chậm tùy thuộc vào mức độ thường xuyên của người học.

+ Tài liệu tham khảo:

 • Ngữ pháp tiếng Anh (Tác giả: Mai Lan Hương - Nguyễn Thanh Loan)

(Link down : https://www.downloadsachmienphi.com/2017/09/ngu-phap-tieng-anh-mai-lan-huong-nguyen-thanh-loan.html)

 • Oxford practice grammar basic (Tác giả Norman Coe - Mark Harrison - Ken Paterson)

(Link down: https://vk.com/doc3610351_332438012?hash=abba402f75dcfda472&dl=17ac842a2a24af528e)

 • 600 essential words for the TOEIC Test

(Link down: http://taimienphi.vn/download-600-essential-words-for-the-toeic-test---3rd-edition-17837#showlink)

 • Very easy TOEIC

(Link down: http://hoctienganhvoa.blogspot.com/2015/05/very-easy-toeic.html)

 • ABC TOEIC LC, ABC TOEIC RC

(Link down: http://bktoeic.edu.vn/download-ebook-pdf-abc-toeic-listening-comprehension/

            http://bktoeic.edu.vn/download-ebook-pdf-abc-toeic-reading-comprehension/)

2 Lộ trình học TOEIC 250-350

- Các kiến thức ngữ pháp cần tập trung: Infinitives and Gerunds (Động từ nguyên thể và Danh động từ), Negation and Parallel Structure (Cấu trúc phủ định và song song), Comparisons (Các hình thức so sánh), Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ), Voice (Thể bị động). Ngoài ra cần tập trung luyện kỹ năng nghe và đọc ở mức độ đơn giản.

- Tài liệu tham khảo:

 • Longman preparation series for the Toeic Test: Introductory course

(Link down: http://www.doko.vn/tai-lieu/longman-preparation-series-for-the-toeic-test-1795591)

 • Starter TOEIC,

(Link down: http://www.mediafire.com/file/c4o5yrn55xyc792/Starter_TOEIC_3rd_Edition.pdf)

 • 600 essential words for the TOEIC Test

(Link down: http://taimienphi.vn/download-600-essential-words-for-the-toeic-test---3rd-edition-17837#showlink)

·How to prepare for the TOEIC Bridge Test

(Link down:  http://www.doko.vn/tai-lieu/barrons-how-to-prepare-for-the-toeic-test-sach-luyen-thi-toeic-1758625)

3. Lộ trình học TOEIC 350 - 450

- Kiến thức - kỹ năng cần tập trung: Củng cố kiến thức ngữ pháp, từ vựng. Trang bị các cấu trúc, từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC để giúp sinh viên làm quen với bài thi TOEIC và có chiến thuật làm bài thi hiệu quả. Luyện các bộ đề thi TOEIC.

- Tài liệu tham khảo:

 • Building skills for TOEIC test

(Link down:    http://www.doko.vn/tai-lieu/sach-luyen-thi-toeic-building-skills-for-the-new-toeic-test-1758613)

 • 600 essential words for the TOEIC Test

(Link down: http://taimienphi.vn/download-600-essential-words-for-the-toeic-test---3rd-edition-17837#showlink)

 • Big step TOEIC 1

(Link down: http://www.mshoatoeic.com/full-pdf-audio-tron-bo-big-step-toeic-1-2-3-nd463881)

 • ETS 1000

(Link down: http://bktoeic.edu.vn/link-download-ebook-audio-pdf-sach-ets-toeic-test-rclc-1000/)

 • ETS 1200

(Link down: https://tienganhez.com/ets-toeic-test-1200-ebook-audio-transcript-key-huong-dan-giai/)

 • Developing skills for the TOEIC test

(Link down:

- Sách https://drive.google.com/file/d/0BwKOvq_5jx76bGwtVEtjNklJb1k/view

- Audio: https://drive.google.com/file/d/0BwKOvq_5jx76S25vNVlJUG9nYlk/view)

4. Lộ trình học TOEIC 450 - 600

- Kiến thức - kỹ năng cần tập trung: Củng cố và hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, nâng cao. Trang bị từ vựng và cấu trúc câu thường gặp trong bài thi TOEIC. Rèn luyện kỹ năng, chiến thuật làm bài thi TOEIC hiệu quả, cách tránh lỗi và bẫy thường gặp khi làm bài thi TOEIC. Luyện các bộ đề thi TOEIC.

- Tài liệu tham khảo:

 • Target TOEIC

(Link down: https://efc.edu.vn/target-toeic)

 • TOEIC ETS official test preparation guide

(Link down: http://book5s.com/toeic/free-download-toeic-official-test-preparation-guide/)

 • Big step TOEIC 2

(Link down: http://www.mshoatoeic.com/full-pdf-audio-tron-bo-big-step-toeic-1-2-3-nd463881)

 • ETS 2016

(Link down: https://sachtoeic.com/sach-toeic/download-sach-ets-toeic-2016-full-rc-lc-moi-nhat.html)

 • Finish TOEIC

(Link down: https://sachtoeic.com/sach-toeic/sach-finish-toeic-1000-rc-sach-luyen-reading-hay.html)