Chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh


Chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh

  • 24/10/2014 00:10
  • Học bổng - Chính sách

Nhà trường thông báo về chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh, năm học 2015-2016. Đây là chương trình học bổng toàn phần ưu tiên cho những cá nhân xuất sắc có tiềm năng trở thành các nhà lãnh đạo theo khóa học Thạc sĩ một năm tại các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh.

 

Thông tin chi tiết về chương trình xin tham khảo website: chevening.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-2/brand-2/user-11389/xf-23c09d6c9a21/wid-1/candidate/so/pm/1/pl/5/opp/113-Vietnam-Chevening-Scholarships/en-GB

Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 15 tháng 11 2014.

Tin liên quan