Chương trình học bổng sau Đại học của Chính phủ Hoa Kỳ.


Chương trình học bổng sau Đại học của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 24/10/2014 00:10
  • Học bổng - Chính sách

Nhà trường thông báo về các chương trình trao đổi giáo dục của Quỹ Giáo dục Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với các chương trình:

 

+ Chương trình học bổng VEF 2016. 
+ Chương trình học giả VSP 2016-2017.
+ Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam 2015-2016.
·      Đối tượng của chương trình học bổng:
+ Có bằng cử nhân/ hoặc là sinh viên năm cuối các ngành Khoa học, công nghệ, kỹ thuật với điểm trung bình chung từ 7/10 trở lên.
+ 500 điểm TOEFL PBT (61 iBT) hoặc 6.0 điểm IELTS.
+ GRE General (toán + từ vựng- không yêu cầu điểm tối thiếu).
·      Thời gian nhận hồ sơ xin học bổng:  Từ 10/12/2014 đến 10/4/2015.
·      Thông tin về chương trình và hồ sơ trực tuyến xin vui lòng xem chi tiết tại các địa chỉ sau:

home.vef.gov/

home.vef.gov/download/2016_VEF_Fellowship_Announcement_VN.pdf

home.vef.gov/download/VSP_Announcement_VN_2016.pdf

home.vef.gov/download/2015_USFS_Announcement_VN.pdf

 
Tin liên quan