Danh sách Sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2014 - 2015


Danh sách Sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2014 - 2015

  • 17/12/2015 00:12
  • Học bổng - Chính sách

Phòng Tài chính Kế toán thông báo tới sinh viên Danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2014 - 2015.

Sinh viên nhận học bổng tại Phòng Tài chính kế toán - P.211 - Nhà H1, Cơ sở đào tạo Hà Nội.

Danh sách xem chi tiết tại tệp đính kèm./.

File đính kèm
Tin liên quan