Thông báo Quyết định cấp học bổng KKHT cho HS-SV Khoá 65 học kỳ I năm học 2014 - 2015


Thông báo Quyết định cấp học bổng KKHT cho HS-SV Khoá 65 học kỳ I năm học 2014 - 2015

  • 09/06/2015 00:06
  • Học bổng - Chính sách

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo danh sách chi trả học bổng KKHT Học kỳ I năm học 2014 - 2015.

Sinh viên có tên trong danh sách kèm theo về phòng 211 nhà H1 để nhận hỗ trợ chi trả miễn giảm học phí.

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

File đính kèm
Tin liên quan