Thông báo Quyết định cấp học bổng KKHT, miễn giảm học phí cho HS-SV Khoá 62, 63, 64 học kỳ I năm học 2014 - 2015


Thông báo Quyết định cấp học bổng KKHT, miễn giảm học phí cho HS-SV Khoá 62, 63, 64 học kỳ I năm học 2014 - 2015

  • 23/06/2015 00:06
  • Học bổng - Chính sách

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo danh sách chi trả học bổng KKHT Học kỳ I năm học 2014 - 2015.

Sinh viên có tên trong danh sách kèm theo về phòng 211 nhà H1 để nhận hỗ trợ chi trả miễn giảm học phí.

(Cập nhật: 23/6/2015)

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

File đính kèm
Tin liên quan