Danh sách Phòng thi lại hệ Đại học, Cao đẳng liên thông (Ca 4 - ngày 19/9/2015)