Lịch kiểm tra đánh giá kết quả tuần sinh hoạt công dân Khoá 66


Lịch kiểm tra đánh giá kết quả tuần sinh hoạt công dân Khoá 66

  • 17/09/2015 00:09
  • Lịch thi - Lịch học

Ngày thi: Thứ sáu, Ngày 18/09/2015
Hình thức thi: Trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 60 phút

ời gian làm bài: 60 phút

CA SÁNG

Thời gian thi

Các lớp

Khoa

Địa điểm thi

Từ 6h45 – 7hh45

- Ngành CNKT XD Cầu;

- Ngành CNKT XD Cảng-Đường thủy;

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ (học tiếng Anh);

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ;

- Ngành CNKT XD Cầu đường sắt

Công trình

Hội trường lớn

Từ 8h05 - 9h05

- Ngành CNKT XD Đường bộ;

- Ngành CNKT Công trình XDDD và CN;

- Ngành CNKT Môi trường;

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ (hệ cao đẳng);

- Ngành CNKT Công trình XDDD và CN (hệ cao đẳng)

Công trình

Hội trường lớn

Từ 9h25 - 10h25

- Ngành Kế toán doanh nghiệp;

- Ngành Kinh tế xây dựng;

Kinh tế-VT

Hội trường lớn

Từ 10h45 – 11h45

- Ngành Quản trị doanh nghiệp;

- Ngành Tài chính doanh nghiệp;

- Ngành Khai thác vận tải bộ;

- Ngành Khai thác vận tải sắt;

- Ngành Logistic và vận tải đa phương thức;

- Ngành Kế toán doanh nghiệp (hệ Cao đẳng);

- Ngành Kinh tế xây dựng (hệ Cao đẳng);

Kinh tế-VT

Hội trường lớn

CA CHIỀU

13h00-14h00

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô;

- Ngành Công nghệ Cơ điện tử.

Cơ khí

Hội trường lớn

14h20-15h20

- Ngành CNKT cơ khí máy tàu thủy;

- Ngành CNKT cơ khí máy xây dựng;

- Ngành CNKT cơ khí Đầu máy - Toa xe;

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô (hệ Cao đẳng).

Cơ khí

Hội trường lớn

15h40-16h40

- Điện tử viễn thông

- Điện tử viễn thông(hệ cao đẳng)

- Công nghệ thông tin

CNTT

Hội trường lớn

17h00-18h00

- Hệ thống thông tin

- Truyền thông và mạng máy tính

CNTT

Hội trường lớn

 

 
Tin liên quan