Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình


Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình

  • 20/09/2015 00:09
  • Lịch thi - Lịch học

Khoa Công trình thông báo tới các em Sinh viên Khoá 66 Ngành Công trình thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Bắt đầu từ ngày 21/9/2015 đến hết ngày 20/12/2015

Lớp

Tiết /Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Phòng học

66CCCD21+66CCDD21
SS: 45 SV

1

6h45-7h35

 

Hình họa - VKT
Lớp 66CCCD21

(Thầy Thái)

 

Hình họa - VKT
Lớp 66CCDD21

(Thầy Thái)

Hình họa - VKT
Lớp 66CCCD21

(Thầy Thái)

101C2 Sáng

2

7h40-8h30

Toán
Lớp 66CCCD21+ 66CCCD21

(Cô Oanh)

 

3

8h40-9h30

 

4

9h40-10h30

 

 

 

 

5

10h35-11h25

 

 

 

 

 

66CCCD21+66CCDD21
SS: 45 SV

6

12h30 ÷ 13h20

Hình họa - VKT
Lớp 66CCDD21

(Thầy Thái)

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1(Cô: Nguyễn Thị Thu Trà)

Toán
(Cô Oanh)

Cơ học cơ sở (Cô Hường)

Hóa học đại cương
(Thầy Chuyên)

104C2 Chiều

7

13h25 ÷ 14h15

8

14h25 ÷ 15h15

Hóa học đại cương
(Thầy Chuyên)

Pháp luật ĐC (Thầy : Minh)

9

15h25 ÷ 16h15

Vật lý 
(Cô Kim Thanh)

Vật lý 
(Cô Kim Thanh)

Cơ học cơ sở (Cô Hường)

10

16h20 ÷ 17h10

 

Ghi chú:

 

- Lớp học ghép 2 lớp 66CCCD21+66CCDD21 lại.
- Môn hình họa - Vẽ kỹ thuật sẽ tách thành 2 lớp học riêng.

 
File đính kèm
Tin liên quan