Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải


Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải

  • 23/09/2015 00:09
  • Lịch thi - Lịch học

Khoa Kinh tế vận tải thông báo tới các em Sinh viên Khoá 66 Ngành Kinh tế thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Bắt đầu từ ngày 21/09/2015 đến 01/01/2016 ( 15 tuần)

Lớp

Tiết

Thời gian

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

66CCKT21
103C3
Sáng

1

6h45-7h35

Những NLCB CN Mác-Lê Nin 1

       

2

7h40-8h30

 

Tin đại cương

Nguyên lý kế toán

Toán 1

3

8h40-9h30

Thầy Trí

Kinh tế vi mô

     

4

9h40-10h30

Pháp luật Việt Nam ĐC

       

5

10h35-11h25

Thầy Lý

Cô Vân Anh

Cô Hoa

Cô Quỳnh Trang

Cô Tâm

 

Lớp

Tiết

Thời gian

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6


66CCKX21
103C3
Sáng

1

6h45-7h35

Những NLCB CN Mác-Lê Nin 1

       

2

7h40-8h30

 

Tin đại cương

   

3

8h40-9h30

Thầy Trí

       

4

9h40-10h30

Pháp luật Việt Nam ĐC

       

5

10h35-11h25

Thầy Lý

 

Cô Hoa

   


66CCKX21
103C2
Chiều

1

12h30-13h20

     

Cơ kỹ thuật

 

2

13h25-14h15

 

Toán 1

   

Vẽ kỹ thuật

3

14h25-15h15

     

Thầy Tú

 

4

15h25-16h15

         

5

16h20-17h10

 

Cô Oanh

 

 

Thầy Thái

 

Ghi chú:

- Học phần Tin đại cương học tại phòng máy nhà A5
- Sinh viên nghỉ ôn và thi từ ngày 04/01 đến ngày 29/01/2016.
- Nghỉ Tết Nguyên Đán 02 tuần từ 01/02 đến 12/02/2016./.

File đính kèm
Tin liên quan