Thông báo sinh viên
Thông báo sinh viên
Kế hoạch Tổ chức cho sinh viên khóa 67 ký cam kết thi đua  thực hiện tốt cuộc vận động “5 KHÔNG - 3 CÓ” và đặc biệt cam kết  “Không sử dụng phao thi - Không nói tục chửi thề”

Kế hoạch Tổ chức cho sinh viên khóa 67 ký cam kết thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “5 KHÔNG - 3 CÓ” và đặc biệt cam kết “Không sử dụng phao thi - Không nói tục chửi thề”

Thực hiện triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016 - 2017 của Ban Chấp hành Đoàn trường; được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường phối hợp cùng Ban Chấp...