Danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2015 - 2016


Danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2015 - 2016

  • 19/10/2016 16:10
  • Thông báo sinh viên

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo danh sách sinh viên và tập thể được khen thưởng tại Lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu, xuất sắc, giỏi năm học 2015 - 2016 cơ sở đào tạo Hà Nội vào lúc 9h00 Thứ Năm, ngày 20/10/2016.
Lưu ý: Các em sinh viên có tên trong danh sách đúng 9h00 sáng Thứ Năm (20/10/2016) có mặt tại Hội trường lớn cơ sở đào tạo Hà Nội để tham dự Lễ tuyên dương. (Trang phục lịch sự).

File đính kèm
Tin liên quan