Kế hoạch bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp Hệ Đại học và Cao đẳng liên thông - Khóa 67