Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp - Hệ Cao đẳng liên thông Khoá 66 (đợt 1) và Khoá 65 (đợt 2)