Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Hệ đại học liên thông - Khoá 66 (đợt 1)