Kế hoạch xe chở sinh viên K68 học đợt 2 lên CSĐT Vĩnh Phúc học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018