Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2018 (đào tạo tại Lào Cai)