Tuyển dụng
Tuyển dụng
Thông báo Tuyển dụng nhân lực đợt 2 để đi Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Thông báo Tuyển dụng nhân lực đợt 2 để đi Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Tiếp theo Thông báo số 1613/TB-ĐHCNGTVT ngày 07/7/2015 của Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc tổ chức buổi giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản, Nhà trường hướng dẫn làm thủ tục ứng...