Công ty Cổ phần Hikari Việt Nam tuyển dụng Kế toán, Kỹ thuật ô tô, Điều hành xe