Thông báo Công ty CP Tập đoàn Thành Công - Chi nhánh Ninh Bình tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí