Thông báo Cung cấp chứng minh thư nhân dân, hoặc căn cước công dân, hộ chiếu đối với trường hợp không phải là cán bộ, viên chức Nhà trường trong việc thanh, quyết toán các khoản thu nhập cá nhân