Thông báo sinh viên, học viên quay trở lại học tập tại Trường


Thông báo sinh viên, học viên quay trở lại học tập tại Trường

Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch Covid-19; nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch học kỳ I năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo:

- Thời gian quay trở lại học tập trung của sinh viên, học viên: Thứ Hai, ngày 07/9/2020.

- Lịch giảng dạy và học tập được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021 đang thực thiện.

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đề nghị quý thày cô, sinh viên, học viên tuân thủ đúng quy định về việc phòng ngừa dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đề nghị sinh viên, học viên khai báo thông tin y tế trước khi đến Trường học tập trung tại link: https://bit.ly/2DsrHPU

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên liên hệ: Văn phòng một cửa - SĐT: 024.38547886