Thông báo về việc nghỉ Lễ nhân ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động (01/05/2019)