Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và các sự kiện lớn trong tháng 11