Kế hoạch tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 2017