Khoa Lý luận chính trị đổi mới phương pháp giảng dạy và cách đánh giá điểm

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Khoa Lý luận chính trị đổi mới phương pháp giảng dạy và cách đánh giá điểm

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về đổi mới phương pháp giảng dạy trong Nhà trường, năm học qua tập thể giảng viên Khoa Lý luận chính trị đã luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập nhằm khắc phục những khó khăn trong quá trình tổ chức giảng dạy các môn học chính trị như nặng về lý thuyết, khó thu hút người học, giảng lớp đông, … Sau một năm thí điểm, kết quả học tập của sinh viên toàn Trường đối với các môn học thuộc nhóm này đã có những thay đổi đáng kể, tỷ lệ sinh viên đạt điểm giỏi và xuất sắc đạt 14%, tỷ lệ sinh viên đạt điểm khá đạt 57%, hầu hết sinh viên không còn thờ ơ với các giờ học và thảo luận trên lớp, thay vào đó là thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động tương tác và phản biện nhóm về các vấn đề nêu ra.

Để đạt được kết quả này, tập thể giảng viên trong Khoa đã thực hiện đồng thời rất nhiều phương pháp chia sẻ một số kinh nghiệm như:

Thứ nhất là, đổi mới phương pháp quản lý lớp: Với đặc thù môn học là các lớp học phần đều được tổ chức với sĩ số lớn, các Thầy, Cô đã áp dụng phương pháp quản lý lớp theo sơ đồ chỗ ngồi cố định cho sinh viên để tăng hiệu quả công tác quản lý lớp học và khả năng tương tác các giảng viên với sinh viên, kết hợp đánh giá thái độ và ý thức tham gia bài giảng trên lớp vào đánh giá điểm chuyên cần.

Thứ hai là, đổi mới phương pháp trong giảng dạy lý thuyết: Trong quá trình giảng lý thuyết trên lớp, giảng viên chủ yếu sử dụng phương pháp gợi mở, đưa các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học và nêu ra vấn đề cần giải quyết cho sinh viên. Một số môn học, giảng viên sử dụng giáo cụ trực quan là các video gắn với nội dung của bài học. Cách dạy học này khiến các bạn sinh viên khá hứng thú, nắm bắt và ghi nhớ được nội dung bài học. Việc tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu từ trức cũng được các Thầy, Cô chú ý vận dụng để hướng dẫn sinh viên.

Thứ ba là, đổi mới tổ chức buổi thảo luận nhóm: Thảo luận là nội dung bắt buộc trong quá trình tổ chức giảng dạy các môn học lý luận chính trị, giúp cho sinh viên tăng tính chủ động, sáng tạo và các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hùng biện. Để tăng hiệu quả các buổi thảo luận, các giảng viên đã tiến hành chia nhóm  …. Để tăng hiệu quả các buổi thảo luận, các giảng viên đã tiến hành chia nhóm từ 5-10 sinh viên và giao từng nội dung cụ thể để các em cùng trao đổi, giải quyết, soạn bài thuyết trình và trả lời trước cả lớp. Ngoài ra, trong 1 số buổi thảo luận, giảng viên kết hợp tổ chức cho sinh viên chơi 1 số trò chơi gắn với nội dung bài học như: Rung chuông vàng; đuổi hình bắt chữ, mở ô chữ ở để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm từ cấp độ đơn giản đến phức tạp để kích thích khả năng tự học và niềm yêu thích đối với môn học.

Thứ tư là, đổi mới trong cách đánh giá:

Với điểm chuyên cần, sinh viên được đánh giá thông qua việc tham dự đủ số giờ lên lớp và ý thức tích cực trong chuẩn bị trả lời câu vấn đề đã được giảng viên giao giải quyết từ trước khi đến lớp;

Với điểm thảo luận, việc đánh giá kết quả sẽ dựa trên 4 tiêu chí (nội dung, thuyết trình, trình bày, sáng tạo), từng thành viên sẽ được cả nhóm cho điểm và giảng viên cho điểm dựa trên quá trình tích cực trong quá trình thảo luận, khả năng thuyết trình.

Với điểm kiểm tra giữa kì và thi kết thúc học phần, việc đánh giá dựa trên việc kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính đối với từng sinh viên. Đây cũng chính là một bước thực hành để sinh viên có kinh nghiệm và kỹ năng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm mà môn học yêu cầu sinh viên đạt được.

Dưới đây là một số hình ảnh trong các giờ giảng lý thuyết và thảo luận trong các môn học Lý luận chính trị:


Giảng viên trong giờ giảng lý thuyết ở Hội trường Vĩnh Phúc


Sinh viên có các câu hỏi trao đổi trong giờ giảng lý thuyết ở Hội trường Hà Nội


Sinh viên thuyết trình trong giờ thảo luận nhóm

Công đoàn Khoa Lý luận chính trị