Tổng kết chương trình Quyên góp tặng quà học sinh và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai


Tổng kết chương trình Quyên góp tặng quà học sinh và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam về việc “Quyên góp, ủng hộ quần, áo ấm và các vật dụng thiết yếu cho đồng khó khăn các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa bị ảnh hưởng do thiên tai”. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, ngày 15/10/2018 Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã ban hành Văn bản liên tịch số 3408/VBLT-ĐHCNGTVT kêu gọi toàn thể CB-VC-NLĐ và các đơn vị trong Trường tham gia quyên góp ủng hộ quà hoặc hỗ trợ kinh phí giúp đỡ, chia sẻ khó khăn của các em học sinh nghèo và đồng bào tại xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Sau 1 tháng triển khai thực hiện, Văn phòng Công đoàn Trường đã nhận được từ tập thể và cá nhân đoàn viên, người lao động số tiền mặt là 52.382.000 đồng (Bằng chữ: Năm hai triệu ba trăm tám hai nghìn đồng chẵn) cùng một số quà tặng là hiện vật (50 kg gạo và 20 thùng mì tôm).

Toàn bộ số tiền trên đã được Ban Chấp hành Công đoàn Trường dùng để mua quà tặng và tổ chức đoàn công tác tới trao trực tiếp cho 255 cháu học sinh của 8 điểm trường mầm non xã Lùng Sui và 05 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương (chi tiết trong bảng kê phía dưới). Tổng số tiền đã chi mua quà là 49.386.400 đồng (Bằng chữ: bốn chín triệu ba trăm tám sáu nghìn bốn trăm đồng).

Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường xin chân thành cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ nhiệt thành của các tập thể và cá nhân đoàn viên, người lao động trong toàn Trường đối với chương trình. Số tiền còn lại là 2.995.600 đồng (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm chín lăm nghìn sáu trăm đồng) sẽ được sử dụng cho lần công tác thiện nguyện sau của Nhà trường.

Dưới đây là danh sách các tập thể và cá nhân tham gia quyên góp ủng hộ quà và hỗ trợ kinh phí cùng bảng kê chi tiết số quà Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã mua và tổ chức trao tặng các em học sinh nghèo và đồng bào tại xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Danh sách các tập thể cá nhân quyên góp ủng hộ

Công đoàn/Đơn vị/cá nhân

Số tiền ủng hộ (VNĐ)

Số quà ủng hộ

Phân hiệu Hà Nội

 

 

CĐ Đoàn thể - Y tế - XDCB

800.000

 

Phòng Thanh tra giáo dục

150.000

 

TT Thư viện

600.000

 

Khoa Cơ sở kỹ thuật

1.700.000

 

Phòng Hành chính quản trị

2.050.000

 

TT Đào tạo lái xe

1.800.000

 

Phòng Công tác sinh viên

800.000

 

Khoa Kinh tế vận tải

4.300.000

 

Lớp CH4 QLKT

1.000.000

 

Lớp 67 DCQT21

382.000

 

Lớp 66 DCQT22

500.000

 

Khoa Cơ khí

3.400.000

 

Phòng Đào tạo

1.000.000

 

Khoa Công trình

5.000.000

 

Phòng Tổ chức cán bộ

1.000.000

 

Khoa Khoa học cơ bản

5.300.000

 

Khoa CNTT & Trung tâm CNTT

550.000

 

Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT

1.000.000

 

Khoa Tại chức

500.000

 

Phòng KHCN &HTQT

500.000

 

TT Công nghệ cơ khí

1.600.000

 

Khoa Lý luận chính trị

1.200.000

 

Cơ sở Vĩnh Phúc

13.050.000

 

Cơ sở Thái Nguyên

3.700.000

 

1 cá nhân tại phân hiệu HN

500.000

 

1 cá nhân tại phân hiệu HN

 

50 kg gạo

1 cá nhân tại phân hiệu HN

 

10 thùng mì tôm

Căng tin phân hiệu HN

 

10 thùng mì tôm

Tổng số

52.382.000

50 kg gạo và 20 thùng mì tôm

Tổng số: Năm hai triệu ba trăm tám hai nghìn đồng, 50 kg gạo và 20 thùng mì tôm

 

Bảng kê quà tặng các điểm trường và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Điểm trường/

hộ gia đình

Số học sinh

Áo ấm bé gái

Áo ấm bé trai

Thảm (gói)

Ủng

Tất

Chăm ấm

Khăn mặt

Bánh kẹo, sữa

Khăn len

Sáp màu

Bút chì

Kéo

Mì tôm

Gạo (kg)

Trường chính

66

34

32

24

66

132

6

80

66

11

20

5

5

6

 

Nà mổ

52

19

34

18

52

108

6

55

52

5

15

5

5

5

 

Seng sui

50

19

31

18

50

108

6

55

50

5

15

5

5

5

 

Lao dìn phàng

10

8

2

8

10

20

2

15

10

2

5

2

2

1

 

Lênh sui thàng

25

14

11

8

25

48

3

30

25

2

5

4

4

3

 

Ta pa chải

14

8

6

8

14

28

2

20

14

2

5

3

3

2

 

Nà chí

17

11

6

8

17

34

2

20

17

2

5

3

3

2

 

Nà chí trù

21

11

10

8

21

42

3

25

21

2

5

3

3

2

 

05 hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

5

50

Tổng số quà

255

124

132

100

255

520

30

300

260

31

75

30

30

31

50

Tổng số tiền chi mua quà tặng là 49.386.400 đồng
(Bằng chữ: bốn chín triệu ba trăm tám sáu nghìn bốn trăm đồng)

Công đoàn Trường