Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Hướng dẫn số 06 – HD/ĐUK ngày 19/01/2019 của Đảng ủy Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Sáng ngày 14/3/2019, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019

Tới dự và báo cáo viên của Hội nghị có PGS.TS. Hoàng Trang - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; về phía Đảng ủy Nhà trường có PGS.TS. Đào Văn Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, các đồng chí Bí thư các chi bộ, các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Nhà trường tại Cơ sở đào tạo Hà Nội.

PGS.TS. Đào Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Đào Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn sâu sắc PGS.TS. Hoàng Trang đã đến dự và báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng trang là một người có kinh nghiệm, có những bài học sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ của Đảng. PGS.TS. Đào Văn Đông tin tưởng rằng Hội nghị sẽ được nghe những bài học, những ví dụ sinh động về tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý học tập và làm theo nhiều nhất tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối cùng, PGS.TS. Đào Văn Đông yêu cầu toàn thể đảng viên, CNVC và người lao động trong Nhà trường triển khai thực hiện tốt các nội dung học tập chuyên đề năm 2019, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.


PGS.TS. Hoàng Trang báo cáo viên Hội nghị trình bày các nội dung cơ bản của chuyên đề

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được PGS.TS. Hoàng Trang truyền đạt ý nghĩa, nội dung cơ bản của chuyên đề “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, đó là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". PGS.TS. Hoàng Trang nhấn mạnh: Việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí đã quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm "lấy dân làm gốc" không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin & ảnh: Nguyễn Chung
Trường Đại học Công nghệ GTVT