Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)


Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 01 THEO NĂM 2019
TUẦN 22 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
31/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
01/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
02/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
03/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
04/01

Sáng
8h30

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phầnPHT Khiêm, Ô Ngọc (HCQT), Ô Hiếu (QLĐT&XDCB), Ô Thanh (CNTT), Bà Thủy (TCKT).
Địa điểm: 
Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng
Sáng
8h30

Nội dung: họp Đề án tuyển sinh CSĐT Thái Nguyên
Thành phần: Ô Lâm, Ô Dũng (ĐT); cán bộ chủ chốt CSĐTTN.
Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.

Phó hiệu trưởng
Nguyễn Hoàng Long

Chiều

14h00

Nội dung: Họp rà soát tiến độ hoàn thiện Cổng thông tin điện tử Trường.
Thành phầnPHT Khiêm, Ô Thanh, Ô Tùng, Ô Đức Anh (TT CNTT-TV), Bà Hiền (KHCN-HTQT).
Địa điểm: 
Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
05/01

Sáng

Làm bù ngày 31/12/2018 (cả ngày): Khối hành chính đi làm bình thường; Khối giảng dạy thực hiện theo thời khóa biểu.

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
06/01

Sáng

 

 

Chiều