Lịch công tác tuần 02 năm 2017 (từ 09/01/2017 đến 15/01/2017)


Lịch công tác tuần 02 năm 2017 (từ 09/01/2017 đến 15/01/2017)

  • 08/01/2017 00:01
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 02 THEO NĂM 2017
TUẦN 23 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
09/01

Sáng
7h30

Nội dung: Đoàn đánh giá ngoài làm việc với lãnh đạo Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. 
Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, Ttra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1

Đoàn ĐGN

Chiều
15h15

Nội dung: Đoàn đánh giá ngoài làm việc với lãnh đạo Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật. 
Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị ĐBCL, HCQT, ĐT, SĐH, TCCB, KHCN-HTQT, HSSV, TCKT, Ttra, Ban XDCB, Thư viện, Y tế; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3

Đoàn ĐGN

Chiều
16h00

Nội dung: Bế mạc Đánh giá ngoài chất lượng Trường. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần: 
Danh sách: thành viên Hội đồng tự đánh giá
Danh sách: Ban thư ký
Danh sách: nhóm chuyên trách Hội đồng tự đánh giá

- Đầu cầu Hà Nội: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm; Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Tổ Thư ký và Tổ Kỹ thuật, Đại diện giảng viên và sinh viên.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở.

Đoàn ĐGN

Thứ Ba
10/01

Sáng
8h00

Nội dung: DựHội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017” của ngành Giao thông vận tải.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Hình thức: Hội nghị trực tuyến, điểm đầu cầu tại thành phố Hà Nội và các điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Bộ Giao thông
Vận tải

Chiều

 

 

Thứ Tư
11/01

Sáng

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Sáng
8h00

Nội dung: Nhập học cao học Khóa 2.2 (Thi tuyển tháng 12/2016).
Thành phần: Phòng SĐH, TCKT.
Địa điểm: Phòng SĐH, TCKT.

PHT Long

Sáng
10h00

Nội dung: Hội đồng xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 tổ chức buổi lấy ý kiến thăm dò viên chức và người lao động Cơ sở đào tạo Thái Nguyên về cá nhân đề nghị xét tặng.
Thành phần: Toàn thể viên chức và người lao động Cơ sở đào tạo Thái Nguyên. 
Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

Hội đồng
xét tặng

Sáng
10h00

Nội dung: Hội đồng xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 tổ chức buổi lấy ý kiến thăm dò viên chức và người lao động Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc về cá nhân đề nghị xét tặng.
Thành phần: Toàn thể viên chức và người lao động Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc. 
Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Hội đồng
xét tặng

Chiều
16h30

Nội dung: Hội đồng xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 tổ chức buổi lấy ý kiến thăm dò công chức, viên chức và người lao động Cơ sở đào tạo Hà Nội về cá nhân đề nghị xét tặng. 
Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cơ sở đào tạo Hà Nội. 
Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội.

Hội đồng
xét tặng

Thứ Năm
12/01

Sáng
8h00

Nội dung: Hội ý chuẩn bị cuộc họp về Đề án của Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng TCCB, TCKT, ĐT, KHCN-HTQT, HCQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng
Sáng
8h00

Nội dung: Xét duyệt đề cương đề tài KHCN cấp Trường của Giảng viên và Sinh viên năm học 2016-2017 Khối ngành (Cơ khí - Môi trường)
Thành phần: Như trong QĐ Hội đồng và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách. (Danh sách Hội đồng​)
Danh sách đề cương đề tài KHCN cấp Trường của Giảng viên.
Danh sách đề cương đề tài KHCN cấp Trường của Sinh viên.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
13/01

Sáng

 

 

Chiều
16h00

(Mới)

Nội dung: Họp kiểm Phiếu lấy ý kiến thăm dò công chức, viên chức và người lao động trong Trường về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017.
Thành phần: Ô Hùng (Chủ tịch Hội đồng Trường), Ô Bình (Chủ tịch Công đoàn), B Thu (Phòng TCCB), Ô Lâm (Phòng Đào tạo), B Hương (Khoa Công trình), Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), B Lê (Khoa KTVT), bà Hoa (Khoa CNTT), Ô An (Phòng Đào tạo sau đại học), Ô Lý (Khoa LLCT).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà H1.

PHT Long

Thứ Bảy
14/01

Sáng
8h00
(Mới)

Nội dung: Họp về Đề án của Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; Trưởng các phòng: TCCB, TCKT, ĐT, KHCN-HTQT, HCQT; Ban xây dựng cơ bản.
Trưởng các Khoa: Công trình, Cơ khí, Kinh tế vận tải, Công nghệ thông tin thường trực tại đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3

Liên Bộ

Chiều

 

 

Chủ Nhật
15/01

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Dự buổi gặp mặt đại biểu Văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu Thủ đô, Bí thư, Hiệu trưởng các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
 (Giấy mời)
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường Thành ủy, tầng 3 số 9 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giấy mời

Thành Ủy
Hà Nội

 

Tin liên quan