Lịch công tác tuần 02 năm 2018 (từ 08/01/2018 đến 14/01/2018)


Lịch công tác tuần 02 năm 2018 (từ 08/01/2018 đến 14/01/2018)

  • 07/01/2018 11:01
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 02 THEO NĂM 2018
TUẦN 23 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
08/01

Sáng
9h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; Ô Ngọc, Ô Thi (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Sáng
10h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, TS. Lê Thu Sao.
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
09/01

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính.
Thành phần: Phòng HCQT cử CBNV theo yêu cầu công việc.
Địa điểm: Phòng máy tính giảng đường A6.

Trung tâm CNTT

Thứ Tư
10/01

Sáng

 

 
Chiều
15h00

(Mới)

Nội dung: Triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2018.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu (Phòng KHCN- HTQT);  Ô.Lâm (Phòng Đào tạo); Ô. Quang (Phòng CTSV); Ô An (Phòng sau đại học); B Hương, Ô Hoàng Anh, (Khoa Công trình);Ô Quang Anh; Ô Vũ (Khoa Cơ khí); Ô Thanh (Khoa CNTT); Ô. Lý (Khoa LLCT); Ô Lý (Khoa CSKT); Ô.Tuấn (Khoa KHCB); B Lê (Khoa KTVT); Ô Sơn (Phụ trách CSĐT Vĩnh Phúc); Ô Long (PGĐ CSĐT Thái Nguyên); Ô. Lân, Ô Khương (Nhóm NCM), các GS, PGS, TS không có giờ lên lớp.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3
Trung tâm CNTT chuẩn bị phòng họp trực tuyến tại 3 đầu cầu.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Năm
11/01

Sáng
8h00

Nội dung: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính.
Thành phần: Trưởng các phòng, trung tâm, Thư viện, Y tế.
Địa điểm: Phòng máy tính 201 - Giảng đường A6.

Trung tâm CNTT

Sáng
9h00

(Mới)

Nội dung: Lễ kết nạp Đảng viên.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong chi bộ Khoa Công trình.
Địa điểm: Hội trường Tầng 2 TT Thư viện - Hà Nội.

Bí thư chi bộ
Khoa Công trình.

Sáng
9h30

(Mới)

Nội dung: Tiếp và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) 
Thành phần: Ô Hùng (Chủ tịch HĐT); Ô.Trinh (Phòng KHCN- HTQT); Ô. Sơn (Phòng ĐT VY)
Địa điểm
: Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Phòng HCQT bố trí xe xuất phát tại trường lúc 8h

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Sáng
10h00

 

Nội dung: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính.
Thành phần: Cấp phó các phòng (CSĐT Hà Nội).
Địa điểm: Phòng máy tính 201 - Giảng đường A6.

Trung tâm CNTT

Chiều
14h00
(Mới)

Nội dung: Họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và mời dự.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Chủ tịch HĐ

Thứ Sáu
12/01

Sáng
8h00

Nội dung: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính.
Thành phần: Lãnh đạo các Khoa (CSĐT Hà Nội).
Địa điểm: Phòng máy tính 202 - Giảng đường A6.

Trung tâm CNTT
Sáng
8h30

(Mới)

Nội dung: Dự Hội thảo Khởi động dự án nghiên cứu "Cải thiện ảnh hưởng của hệ thống GTVT tới sức khỏe cộng đồng tại các đô thị Việt Nam"
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Ô Lê Xuân Thái (Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng 501, nhà A1, Trường Đại học GTVT.  

Trường Đại học GTVT
Chiều
14h00
(Mới)

Nội dung: Hội thảo tư vấn giới thiệu chương trình thực tập hưởng lương tại Nhật Bản
Thành phần: Ô Trinh, B. Hiền, B Vân (Phòng KHCN- HTQT);  B Sao, Ô H.Lâm (Khoa KTVT); sinh viên khối ngành Khai thác vận tải, Kế toán, Tài chính​.
Địa điểm
: Phòng họp tầng 3, nhà H3

Phòng KHCN- HTQT

Chiều
14h00

Nội dung: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính.
Thành phần: Lãnh đạo các bộ môn (CSĐT Hà Nội).
​Địa điểm: Phòng máy tính 202 - Giảng đường A6.

Trung tâm CNTT
Chiều
14h30
(Mới)

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Nissan Việt Nam
Thành phần: Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT), Ô Quang Anh, Ô Nam (Khoa Cơ khí), Ô Tiến (TT CNCK). 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
15h30

Nội dung: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính.
Thành phần: Các đồng chí bận công tác không dự được các buổi trước đó.
​Địa điểm: Phòng máy tính giảng đường A6.

Trung tâm CNTT

Thứ Bảy
13/01

Sáng
8h00

Nội dung: Gặp mặt các Tiến sĩ trẻ Nhà trường.
Thành phần: BGH, Chủ tịch HĐT, các TS <= 40 tuổi cả 3 CSĐT.
​Địa điểm: Phòng họp Nhà điều hành CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Các TS liên hệ với Đ/c Ngọc (đt: 0912663776, email: ngoclx@utt.edu.vn) để sắp xếp xe. Xe xuất phát tại CSĐT Hà Nội và Thái Nguyên lúc 6h30.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00
(Mới)

Nội dung: Họp tổ rà soát hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2017.
Thành phần: Theo Quyết định số 5144/QĐ-HĐTTVC ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1

Chủ tịch Hội đồng

Chủ Nhật
14/01

Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 1, Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Chuyên ngành CNKT xây dựng đường ô tô
Thành phần: Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Phòng Đào tạo SĐH, Giảng viên bộ môn Đường bộ, các giảng viên quan tâm đến dự.
Địa điểm: Phòng 401,402,403,404, 501, 502 nhà A1.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

 

 
Tin liên quan