Lịch công tác tuần 03 năm 2017 (từ 16/01/2017 đến 22/01/2017)


Lịch công tác tuần 03 năm 2017 (từ 16/01/2017 đến 22/01/2017)

  • 14/01/2017 00:01
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 03 THEO NĂM 2017
TUẦN 24 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
16/01

Sáng
(Cả ngày)

Nội dung: Nhập học đại học liên thông đợt 2 năm 2016
Thành phần: Phòng Đào tạoKhoa đào tạo tại chức, phòng TCKT.
Địa điểm: Phòng 101 Nhà H3.

Khoa
đào tạo tại chức

Chiều
14h00

Nội dung: Gặp mặt các GS, PGS, chuyên gia của Trường. (Phòng HCQT chuẩn bị).
Thành phần: Các PHT, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
17/01

Sáng
9h30

Nội dung: Dự họp tại UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Khiêm, Chủ tịch HĐT; Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN-HTQT), Ô Thanh (CNTT), Ô Vương Văn Sơn (ĐT).
Địa điểm: Hội trường UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo UBND
Tỉnh Vĩnh Phúc​

Chiều

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
18/01

Sáng
8h30

Nội dung: Gặp mặt các cán bộ viên chức Nhà trường CSĐT Hà Nội đã nghỉ hưu năm 2016. (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ô Bình (CTCĐ), Bà Thu (TCCB), Ô Tân (Thanh tra GD), Ô Ngọc (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Chủ tịch HĐT

Chiều

 

 

Thứ Năm
19/01

Sáng
8h30

Nội dung: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 7, khóa II (mở rộng) nhiệm kỳ 2015-2020; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT, Chủ tịch HĐT, Ô Hoàng (VPĐU).
Địa điểm: Hội trường 4A, Thành ủy Hà Nội (số 01 Trần Phú, Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ
Hà Nội​

Chiều
15h30
(Mới)

Nội dung: Họp Hội đồng trường năm 2017. Giấy mời
Thành phần: Các đồng chí thành viên Hội đồng trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.
(Tải giấy mời)

Chủ tịch
 Hội đồng trường

Thứ Sáu
20/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
21/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
22/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Tin liên quan