Lịch công tác tuần 04 năm 2017 (từ 23/01/2017 đến 29/01/2017)


Lịch công tác tuần 04 năm 2017 (từ 23/01/2017 đến 29/01/2017)

  • 21/01/2017 00:01
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 04 THEO NĂM 2017
TUẦN 25 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 29/01/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
23/01

Sáng
8h30

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị tuyển sinh 2017. (Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần: Các PHT; Ô Lâm, Ô Vương Sơn, Ô Dũng (ĐT), Ô Hùng (ĐTTC), Ô Trinh (KHCN), Ô Quang (HSSV), Ô Thanh (CNTT); Ô Long và Tổ trưởng tuyển sinh (CSĐT Thái Nguyên).   
Địa điểm:
Phòng họp tầng 2 Nhà H1 .

Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Nghe báo cáo về thí điểm bài giảng điện tử. (Ông Dũng chuẩn bị và báo cáo).
Thành phần: Các PHT, Ô Lâm (ĐT), Ô Thanh (CNTT); Ô Thế Anh, Ô Dương (ĐBCL).   
Địa điểm:
Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
24/01

Sáng
(Cả ngày)

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo VP .

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Tư
25/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
26/01

Sáng Nghỉ Tết Đinh Dậu (đến hết ngày 01/02/2017)

 

Chiều    

Thứ Sáu
27/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
28/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
29/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Tin liên quan