Lịch công tác tuần 05 năm 2017 (từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)


Lịch công tác tuần 05 năm 2017 (từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)

  • 26/01/2017 00:01
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 05 THEO NĂM 2017
TUẦN 26 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 30/01/2017 đến ngày 05/02/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
30/01

Sáng

Nghỉ Tết Đinh Dậu (đến hết ngày 01/02/2017)

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
31/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
01/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
02/02

Sáng
9h00

Nội dung: Họp rà soát cơ sở vật chất phục vụ đào tạo học kỳ 2 năm học 2016-2017.
Thành phần: Các PHT, Ô Ngọc (HCQT), Ô Lâm (ĐT), Ô Thanh (CNTT), Ô Kỷ (GDQPAN).   
Địa điểm:
Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
03/02

Sáng
8h30

Nội dung: Nghe báo cáo về thành lập đầu mối Tư vấn, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp. (Ô Quang (HSSV) và Ô Toàn (ĐTTC) chuẩn bị và báo cáo).
Thành phần: Các PHT, Ô Hùng (ĐTTC), Ô Trinh, Bà Hiền (KHCN-HTQT), Bà Thu (TCCB), Bà Thủy (TCKT), Ô Thanh (CNTT), Bà Nhung (HSSV).   
Địa điểm:
Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
04/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
05/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Tin liên quan