Lịch công tác tuần 06 năm 2017 (từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)


Lịch công tác tuần 06 năm 2017 (từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)

  • 03/02/2017 00:02
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 06THEO NĂM 2017
TUẦN 27 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
06/02

Sáng
8h30

Nội dung: Gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu tại Cơ sở đào tạo Hà Nội. (Phòng HCQT và TCKT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Toàn thể CBVC, NLĐ Cơ sở đào tạo Hà Nội.   
Địa điểm:
Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội.
Ghi chú: Trưởng các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm liên hệ nhận quà Năm mới của đơn vị mình tại Phòng TCKT trước 8h00.

Hiệu trưởng

Sáng
10h30

Nội dung: Gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu và tham gia Tết trồng cây tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc. (Phòng HCQT và TCKT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: PHT Khiêm, Bà Sao (Phó CT Công đoàn Trường); Toàn thể CBVC, NLĐ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.   
Địa điểm:
Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Ghi chú: CBGV Cơ sở đào tạo Hà Nội tham dự đề nghị đăng ký với Đ/c Ngọc (HCQT) trước 8h30 ngày 06/02 để thu xếp xe.
Thời gian xuất phát: 9h15 tại CSĐT Hà Nội

Hiệu trưởng
Sáng
10h30

Nội dung: Gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu và tham gia Tết trồng cây tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên. (Phòng HCQT và TCKT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: PHT Long, Ông Bình (CT Công đoàn Trường); Toàn thể CBVC, NLĐ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.   
Địa điểm:
Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Ghi chú: CBGV Cơ sở đào tạo Hà Nội tham dự đề nghị đăng ký với Đ/c Ngọc (HCQT) trước 8h30 ngày 06/02 để thu xếp xe.
Thời gian xuất phát: 9h15 tại CSĐT Hà Nội

Chủ tịch HĐT
Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
07/02

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường. 
Thành phần: Các Đồng chí Thường vụ Đảng ủy Trường, mời Ô Bình (CT CĐ), B Thu (TCCB), Ô Quang Anh (Trưởng Khoa Cơ khí).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Tư
08/02

Sáng
8h30
(Mới)

Nội dung: Họp thông qua đề án tuyển sinh năm học 2017. (phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần: BGH; Ô Hùng (Chủ Tịch HĐT), Ô Lâm, B Hạnh, Ô Dũng (Đào tạo); Ô Thế Anh (ĐBCL), Ô Trinh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Năm
09/02

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Nghe báo cáo về Chương trình đào tạo QLXD. (Bộ môn Đường bộ, Khoa Công trình chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần: PHT Long; Lãnh đạo Khoa Công trình, Lãnh đạo Bộ môn Đường bộ, Lãnh đạo Bộ môn Kinh tế xây dựng (Khoa KTVT).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
10/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
11/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
12/02

Sáng
5h45

(Cả ngày)

Nội dung:  Đưa sinh viên K67 lên học tại CSĐT Vĩnh Phúc (đợt 2). (Phòng HCQT  chuẩn bị).
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội:
PHT Khiêm, Ô Lâm (Đào tạo), Ô Ngọc (HCQT), Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Kỷ (GD QPAN).
- Đầu cầu Vĩnh Phúc: PHT Long, Ô Vương Văn Sơn (Đào tạo), Ô Dậu (HCQT), Ô Trung (KTX), Ô Long (GDTC), GVCN các lớp K67 (đợt 2). 
Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội.
Thời gian xuất phát: 6h00 tại CSĐT Hà Nội.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

 

Tin liên quan